Bergen entusiastkor med Ole Hamre og gjester

Innbillt glede, Logen teater 5. februar 2011

                          


                          


                          


                          


                                                    


                          


                          


                          


                          


                          


                          


                          


                          


                          


                          


                          


                          


                          


                          


                          


                 


Copyright © Geirmund Holsen